blogPred následkami budgetových zemetrasení u klientov nás chránia vlastné projekty

Na prahu novej globálnej recesie, ovplyvnenej nielen aktuálnou geopolitickou situáciou, sa na budúcnosť nášho podnikania musíme pozerať v širšom kontexte. Nestabilné ekonomické prostredie na Slovensku už teraz prináša tlak prakticky na všetky subjekty slovenskej ekonomiky. Táto neistota a všeobecne negatívne vyhliadky nás priviedli k strategickému rozhodnutiu diverzifikovať naše príjmy prostredníctvom vlastných projektov. 

Už v roku 2020 sme začali s projektom Tyršák, ktorý vnímame nielen ako eventovú platformu, ale aj ako prostriedok na stabilizáciu našich príjmov v turbulentných časoch. Väčšina eventových agentúr je totiž závislá výhradne od budgetov a s nimi súvisiacich rozhodnutí na strane klientov, a agentúry ich v podstate nemajú možnosť nijako ovplyvniť. S Tyršákom pracujeme ako s vlastnou celoročnou eventovou platformou. Prinášame program sedem dní v týždni (letné kino, koncerty, športové cvičenia, cestovateľské kino, živé diskusie a rozhovory, z ktorých vznikajú aj podcasty). 


Medzi našimi klientmi je obľúbený aj ako miesto pre firemné eventy a produktové promo. V zimnom období zasa pripravujeme vianočné trhy. Návštevníci, ktorí si atmosféru na Tyršáku obľúbili, si ho tak môžu užiť aj mimo leta. Práve v súvislosti so spomínanou diverzifikáciou plánujeme v roku 2024 rozbehnúť nový celoslovenský projekt, ktorý bude mať silný potenciál pre brand building v regiónoch. Pokiaľ ide o klientske projekty a eventy, tie pre nás aj naďalej, samozrejme, ostávajú dôležitým biznisovým pilierom. Vzhľadom na vyššie uvedené očakávame, že na efektivitu vynaložených prostriedkov bude zo strany objednávateľov kladený ešte väčší dôraz. Vďaka dlhodobým a dobrým vzťahom s našimi klientmi však v každom prípade ostávame optimistickí a náš tím plánujeme v budúcom roku rozšíriť o nové posily, ktoré nám pomôžu s realizáciou vlastných a klientskych projektov.


Michal Svarinský
Managing Director

INSTITUTE OF PROMOTION

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.